Vastuvõtt

Võtame vastu lapsi alates kolmandast eluaastast. Õppeaastateks 2021/2022 ning 2022/2023 on kõik kohad täidetud. Järgnevatel aastatel võtame eelisjärjekorras vastu rühma koosseisu kuuluvate laste vennad ja õed.

Lastehoiukoha taotluse saab esitada ARNO keskkonnas. Meil on hea meel tõdeda, et huvi Montessori pedagoogika vastu on Tartu linnas väga suur. Juhul kui mõni koht peaks vabanema, korraldame konkursi, milles osalemiseks ootame perekonnalt:

  • sooviavaldust koos lapse andmetega,
  • motivatsioonikirja,
  • pereintervjuud.

Peame lugu austavast koostööst perede ja lastehoiu töötajate vahel. Eeldame, et lastehoiuga liituvad lapsevanemad ja/või laste eestkostjad on kursis Montessori pedagoogikaga ning on huvitatud selle rakendamisest igapäevaelus.

Lastehoiu kuutasu on vastavalt Tartu linna kehtestatud kohatasule 81 eurot, millele lisandub toiduraha vastavalt kohal käidud päevade arvule. Pakume hommikusööki, vahepala, lõunasööki ja õhtuoodet. Toiduraha on 3,3 eurot/päev. Meid toitlustab Leviso Group OÜ.