Meist

Väikeste Teadlaste Maja on ühe rühmaga eestikeelne eralastehoid Tartus, mis on ellu kutsutud Montessori pedagoogikat armastavate entusiastlike lapsevanemate poolt.
Tartu esimese Casa rühma avasime 2021. aasta kevadel.

Igapäevatöös järgime ja rakendame Montessori pedagoogikat võimalikult autentsel kujul, vastavalt rahvusvahelise organisatsiooni AMI standarditele.

Meie liitrühmas kohtuvad lapsed vanuses 3-6 aastat. Lisaks juhendatud Montessori töötsüklile pakume lastele ka muusikalisi tegevusi ning liigume iga ilmaga õues.

Rühma tööd haldab ja suunab AMI diplomiga Montessori juhendaja Meeli Verlinden.
Juhendaja tööd assisteerivad Gerda Evert, Lisette Põrk ja Elina Leisson.
Rühma heakorra toimimise eest vastutab Tania Emmerich.