Meist

Väikeste Teadlaste Maja on ühe rühmaga eralastehoid Tartus, mis on ellu kutsutud Montessori pedagoogikat armastavate entusiastlike lapsevanemate poolt.
Tutvu meie looga siin!

Igapäevatöös järgime ja rakendame Montessori pedagoogikat võimalikult autentsel kujul, vastavalt rahvusvahelise organisatsiooni Association Montessori Internationale standarditele.

Meie liitrühmas kohtuvad lapsed vanuses 3-6 aastat. Lisaks juhendatud Montessori töötsüklile pakume lastele ka muusikalisi tegevusi ning liigume iga ilmaga õues.

Rühma tööd haldab, korraldab ja suunab AMI diplomiga Montessori juhendaja Meeli Verlinden.
Lapsi ja juhendajat toetavad igapäevatöös assistendid Heilin Leif, Äli Agnes Järve ning Charlyz VihmaPisar Zobel.